Verleende standplaatsvergunning winkelcentrum West/Open Hof Kampen

DeKampengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende standplaatsvergunning winkelcentrum West/Open Hof Kampen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vishandel van der Lindevoor het innemen van een standplaats op vrijdagen in winkelcentrum West/Open Hof in Kampen, met ingang van 11 december 2023 tot 11 december 2028. De standplaats wordt ingenomen voor de verkoop van vis. (verzenddatum 6 december 2023)Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders.Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. Voor stukken van de afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting wilt, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038. Het is mogelijk om tegen een vergoeding van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken. Bezwaar • Voordat u een bezwaar indient, vragen wij u eerst telefonisch contact met ons op te nemen om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct een bezwaar indienen. Digitaal bezwaar maken kan door gebruik te maken van het digitale bezwaarformulier. Ook kunt u een brief sturen aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester/college/raad), Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Vermeld altijd uw naam-, adresgegevens, telefoonnummer en motiveer uw bezwaarschrift. Tenzij anders vermeld, moet uw bezwaar binnen zes weken na verzenddatum van het genomen besluit door ons zijn ontvangen. Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Meer informatie over de bezwaarprocedure en het vragen van voorlopige voorziening vindt u op www.kampen.nl/bezwaar.Voorlopige voorziening • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die een bezwaar of beroep heeft ingediend kan daarnaast bij spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter (tenzij anders vermeld): Rechtbank Overijssel, Postbus 10067 8000 GB Zwolle; of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht  (alleen met DigiD).

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deKampengids.nl op 13-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Kampen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deKampengids.nl
Redactie deKampengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Kampen
  2. gmb-2023-528577

Gerelateerde berichten